Informacije o zaštiti podataka o ličnosti

U skladu sa članom 49. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti:

Creditreform d.o.o.
Palmira Toljatija 5/III
RS – 11070 Novi Beograd
Tel: +381 11 2696059; 2606876
Fax: +381 11 2672998
info@creditreform.rs
 

Službenik za zaštitu ličnih podataka

Službenika za zaštitu ličnih podataka može se kontaktirati na:

Creditreform d.o.o.
Ana Miloš-Petrović
Tel: +381 11 2696059; 2606876
Fax: +381 11 2672998
E-Mail: inkasso@creditreform.rs