Bonitet preduzeća

Naše procene solventnosti Vam omogućavaju da izvršite tačnu procenu vaših poslovnih partnera i donesete sigurne odluke u B2B sektoru.

Poznavanje Vaših poslovnih partnera je ključno

Ako želite da uspostavite poslovni odnos sa drugom kompanijom, potrebne su Vam relevantne informacije o njoj. Navedeni se podaci prvenstveno koriste za obezbeđivanje sopstvenog ekonomskog uspeha u dužem vremenskom razdoblju. Naše procene solventnosti Vam pomažu da pravilno procenite poslovne partnere i donesete sigurne odluke u B2B poslovanju.

Poslovne informacije o preduzećima

Kao preduzetnik, trebalo bi da budete informisani o solventnosti preduzeća sa kojima želite da radite ili da sklopite novi ugovor. Naime, teškoće u plaćanju, neplaćanje ili fakture na koje morate dugo čekati da ih izmirite, ne samo da Vas ometaju u poslovanju, već uključuju i povećane troškove. Štaviše, neplaćeni računi mogu ozbiljno uticati na likvidnost Vaše kompanije.

Kako bismo to sprečili, nudimo Vam različite oblike informacija o kompanijama u Srbiji, kao i informacije o stranom poslovanju na međunarodnom tržištu. Pored toga, nudimo efikasna rešenja za praćenje koja garantuju nadzor kompanije tokom dužeg vremenskog perioda, uključujući obaveštenja o promenama.

Commercial Report

Detaljne informacije o kreditnoj sposobnosti i klasifikacija rizika kupaca i dobavljača - za srednja i velika preduzeća.

Creditreform Bonität Unternehmen Prüfung

Compact Report

Sažete poslovne informacije za procenu vaših partnera - za mala i srednja preduzeća.

Brief Report

Za brzu procenu, sa procenom solventnosti u stilu semafora - za transakcije male vrednosti.

Commercial Report International

Detaljne informacije o kreditnoj sposobnosti i klasifikacija rizika međunarodnih kupaca i dobavljača - za srednja i velika preduzeća.

Creditreform Bonität Unternehmen Ausland

Compact Report International

Sažete poslovne informacije za procenu vaših međunarodnih partnera - za mala i srednja preduzeća.

Brief Report International

Za brzu procenu sa procenom solventnosti u stilu semafora - za međunarodne transakcije male vrednosti.

Monitoring

Stalno praćenje važnih kupaca i dobavljača u poslovanju. Primate sve relevantne informacije o promenama.

Creditreform Firmen Überwachung

Monitoring International

Stalno praćenje važnih kupaca i dobavljača u međunarodnom poslovanju. Primate sve relevantne informacije o promenama.

Koje informacije možete dobiti od nas?

Da bismo dobili čvrstu osnovu za donošenje odluka u B2B poslovanju, pružamo Vam informacije u različitim oblicima. Svaka naša informacija sadrži opšte podatke o kompaniji kao osnovu. Ovo uključuje ne samo ime, adresu, broj telefona ili e-mail, već i poreski broj, trgovačko ime i detalje nadležnog lokalnog suda. Pored toga, važna komponenta je i procena finansijske situacije tražene kompanije, odnosno kreditna procena. Ovde rasčlanjujemo finansijsku snagu dotične firme na klase rizika koristeći naš indeks kreditnog rejtinga. Sledeće komponente su način plaćanja, kreditna procena, strukturni podaci – odnosno pravni oblik, osnivanje i upis u privredni registar – kao i detalji upravljanja i ovlašćenja za zastupanje.

U zavisnosti od izabrane opcije informacija, mogu se obezbediti dodatne informacije o ulozima, poslovnim podacima, godišnjim finansijskim izveštajima ili istoriji plaćanja. 

Prednosti 

  • Dobićete ažurne i proverene informacije – u kompaktnom i jasno predstavljenom obliku. 
  • Kroz procene solventnosti stičete pouzdanost - na nacionalnom i međunarodnom nivou.
  • Imate priliku da pratite sve važne postojeće kupce i dobavljače u zemlji i inostranstvu i imati na oku svoje poslovne partnere.
  • Naša osnova za procenu je pouzdana - zahvaljujući velikoj bazi podataka koju kontinuirano održavamo i ažuriramo.