Informacije o kompaniji

Naše informacije i analize pružaju Vam aktualne podatke o preduzećima i omogućuju bolju procenu kako samog preduzeća tako i tržišta.

Ekonomski uspeh baziran na pouzdanim informacijama

Za Vas kao preduzetnika važno je znati s kim imate posla kada su kupci u pitanju. Ovo se zasniva na glavnim podacima kompanije sa kojom želite da vodite ili razvijete poslovni odnos. Ali kako doći do pravih podataka i kako možete osigurati da su vaši podaci o klijentima ažurni? Na kraju, ali ne i najmanje važno, kvalitet i integritet su ovde ključni. Jer: netačna adresa ili zastareli kontakt podaci mogu dovesti do logističkih problema i poremetiti pozitivan tok poslovnog odnosa.

Zašto su podaci o kupcima važni?

 • Želite da proširite bazu podataka kompanije ili ažurirate podatke u njoj.
 • Za eventualna preuzimanja potrebni su Vam podaci o potencijalnim poslovnim partnerima.
 • Želite da saznate ko donosi odluke u kompaniji i ko je ovlašćeni potpisnik.
 • Potrebne su Vam informacije o tome kako da uspostavite poslovne grupe – na primer, istraživanje rizika pre poslovanja.
 • Potrebna Vam je analiza zasnovana na podacima koji se odnose na Vašu kompaniju (analiza bilansa stanja) ili želite da koristite analizu kupaca i dobavljača i analizu tržišta da biste precizno procenili kupce, dobavljače i situaciju na tržištu.

Kakva god da je Vaša situacija – mi imamo pravo rešenje.

Company Report Compact

Pored osnovnih podataka preduzeća, izveštaj sadrži i podatke o strukturi, registraciji, upravljanju i stečajevima. Izveštaj Info Plus obuhvata dvanaestomesečno praćenje, a Info Premium izveštaj sadrži i pregled vlasničke strukture.

Informacije o kompaniji

Podaci o povezanim preduzećima

Nudi pregled organizacione strukture i povezanosti pojedinih kompanija, sa detaljima o udelu.Vlasnička struktura je izražena kao procenat u izveštaju Linkage Info Plus.

Podaci o stvarnim vlasnicima

Prikazuje prave vlasnike preduzeća. Time se otklanjaju sumnje u vezi sa pranjem novca i sumnje u tačnost informacija (Revizija ispunjenja obaveza predviđenih Zakonom o sprečavanju pranja).

Podaci o izvršenju

Pruža važne informacije o kompaniji u pitanju pre roka izvršenja i pruža mere koje obećavaju najveći uspeh.

Creditreform-Unternehmensinformation-Ausland-950x503.jpg

Company Report Compact International

Pruža aktuelne informacije kao što su strukturni podaci, glavni podaci i poslovne brojke (Vaših) stranih kupaca i dobavljača – dostupne na mreži za brojne zemlje.

Analiza poslovnih partnera

Važan za upravljanje rizicima, izračunava rizike neizvršenja obaveza u portfoliju poslovnih partnera i identifikuje visokorizične poslovne odnose.

Informacije o kompaniji

Analiza tržišta

Utvrđuje položaj preduzeća u odgovarajućoj branši, proučava mogućnosti, rizike i potencijale, identificira moguća buduća poslovna područja - i na taj način pruža osnovu za strateške odluke unutar preduzeća.

Informacije i prednosti analiza poslovnih partnera i tržišta

Pružamo transparentnost i sigurnost u oblasti podataka i analiza kompanije kada su u pitanju Vaši klijenti i poslovni odnosi. Naše pripremljene informacije o kompanijama nudi:

 • Osnovni podaci (adresa, kontakti, nadležni okružni sud)
 • Podaci o strukturi (pravna forma, osnivanje, sudski registar, istorijat, osnivači, kapital) 
 • Podaci o plaćanju i stečaju
 • Ključni podaci o korporativnoj integraciji
 • Imena odgovornih osoba i stvarnih vlasnika
 • Istraživanje mogućih prisilnih mera naplate
   

Na osnovu različitih analiza, pružamo vam podršku u proceni stanja u vašem preduzeću i stanja u drugim kompanijama. Rešenja možete pronaći ovde:

 • Identifikacija rizika
 • Identifikacija visokorizičnih poslovnih odnosa
 • Procena solventnosti i rizika koji se odnose na dotični industrijski sektor
 • Analiza konkurencije i tržišta
 • Procena ulaganja